OM Petite Catering UF

Petite Catering UF är ett Ung Företagsamhet företag.

Ung Företagsamhet finns både på grundskolan och i gymnasieskolan. Vårt läromedel och vår utbildning på gymnasiet heter UF-företagande och innebär att gymnasieelever får starta, driva och avveckla ett UF-företag under ett läsår.

Vi som driver detta går på tredje året på restaurangprogrammet Rönnowska skolan i Helsingborg.